แผ่นแปะแผลที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบสาบเสือร่วมกับผลกรวยป่าเพื่อยับยั้งการติดเชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นสาเหตุการอักเสบของบาดแผลในสุนัข

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิชานันท์ กันทา, ณฐพร มีพาด, อินทิรา ปานกรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ถนัดศรี ทัดเที่ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงาน : แผ่นแปะแผลที่มีส่วนผสมของใบสาบเสือร่วมกับผลกรวยป่าเพื่อยับยั้งการติดเชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นสาเหตุการอักเสบของบาดแผลในสุนัข

คณะผู้ทำโครงงาน : เด็กหญิง นิชานันท์ กันทา เด็กหญิง ณฐพร มีพาด และเด็กหญิง อินทิรา ปานกรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : นางถนัดศรี ทัดเที่ยง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องแผ่นแปะแผลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบสาบเสือร่วมกับผลกรวยป่าเพื่อยับยั้งการติดเชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นสาเหตุการอักเสบของบาดแผลในสุนัข การศึกษาโดยนำสารสกัดจากใบสาบเสือมาร่วมกับสารสกัดจากผลกรวยป่า มาใส่ในแผ่นแปะแผลเพื่อป้องกันการอักเสบของบาดแผลในสุนัขจากเชื้อstaphylococcus aureus โดย อาศัยอยู่บริเวณเยื่อเมือกของทวารหนัก จมูก ปาก ตาขาวและอวัยวะสืบพันธุ์ เมื่อสุนัขกัดเห็บ หมัดบริเวณผิวหนังหรือเลียขนจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พบเชื้อ Staphylococcus aureus บนผิวหนังและขุมขน หากมีบาดแผลหรือการอักเสบบริเวณที่เลียก็จะก่อให้เกิดบาดแผลอักเสบติดเชื้อและเป็นหนองขึ้นการใช้ยาสังเคราะห์ในการรักษาโรคอาจทําให้เกิดเชื้อที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพ