การพัฒนาสมบัติของเเผ่นพลาสติกชีวภาพจากต้นเก่าเเก้วมังกรโดยใช้คอลลาเจนจากเกล็ดปลาเพื่อใช้ในการผลิตเเผ่นปะปลูกกล้ากล้วยไม้เพื่อการอนุรักษ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐณิชา แววจิตต์, ลัทธพล ตาคำนิล, ชญานิศ เทพจักร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปลูกกล้ากล้วยไม้ฟ้ามุ่ย (Vanda coerulea) คืนสู่ป่ามีข้อจำกัดเนื่องจากการปลูกด้วยวิธีการดั้งเดิม (การตอกตะปูติดกับตาข่ายพลาสติก) มีอัตราการรอดตายต่ำและมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้า รวมทั้งยังเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดบาดแผลกับต้นไม้ใหญ่และมีขั้นตอนที่ยุ่งยากในการปลูก จึงมีความพยายามในการพัฒนานวัตกรรมแผ่นปะปลูกกล้ากล้วยไม้ขึ้นเพื่อทดแทนวิธีการดั้งเดิม โดยส่วนของพลาสติกชีวภาพที่เป็นแผ่นรั้งต้นกล้ากล้วยไม้มีความสำคัญ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมบัติของแผ่นพลาสติกชีวภาพจากต้นเก่ามังกรโดยใช้คอลลาเจลจากเกล็ดปลาเพื่อใช้ในการผลิตแผ่นปะปลูกกล้ากล้วยไม้เพื่อการอนุรักษ์ โดยทำการสกัดเพคตินจากต้นเก่าแก้วมังกรโดยเปรียบเทียบวิธีการสกัดโดยใช้กรดไฮโดรคลอริกและการสกัดด้วยน้ำ พบว่าการสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกได้ร้อยละของผลผลิตมากกกว่าการสกัดด้วยน้ำ และเพคตินที่ได้สามารถนำมาขึ้นรูปเป็นพลาสติกชีวภาพได้ แต่มีความความยืดหยุ่นแสดงในรูปการณ์ทนต่อแรงดึงต่ำ จึงได้นำคอลลาเจนที่สกัดได้จากเกล็ดปลามาคอมสิตด้วยอัตราส่วนต่างๆ พบว่าอัตราส่วนของเพคตินกับคอลลาเจนจากเกล็ดปลา 2: 1 (m/m) ทำให้แผ่นพลาสติกชีวภาพมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้เป็นแผ่นปะปลูกกล้ากล้วยไม้มากที่สุด จากนั้นจึงนำแผ่นพลาสติกชีวภาพที่ได้จากการคอมโพสิตมาพัฒนาเป็นแผ่นปปะปลูกกล้ากล้วยไม้ โดยใช้กาวจากผลกาฝากเป็นสารยึดติดทนแทนการตอกติดด้วยตะปู พบว่านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถยึดติดกล้ากล้วยไม้ได้ 100% สามารถเร่งการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยไม้ให้สูงกว่าชุดควบคุม 4.12 เท่า และมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูงกว่าชุดควบคุม 2.42 เท่า รวมทั้งวิธีการดังกล่าวยังไม่ทำให้เกิดบาดแผลกับต้นไม้และเป็นพิษต่อต้นกล้า ซึ่งดีกว่าการใช้กาวจากผลกาฝากยึดต้นกล้าโดยตรงและวิธีการดั้งเดิม