แผ่นปิดแผลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เซลลูโลสไมโครไฟเบอร์จากBacteria Acetobacter Xylinum ผสมฟีนอลิก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ศักดิ์ ปทุมสูตร, จิตติมา จันทร์ธาราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย, สุชญา ศรีอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เซลลูโลสเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ เซลลูโลสที่ผลิตโดยแบคทีเรีย Acetobacter xylinum มีความบริสุทธิ์สูง ทั้งยังมีโครงสร้าง nanofibrous ด้วย โครงสร้างพิเศษนี้ทำให้ได้รับความสนใจมากในสาขาการแพทย์เพราะสามารถเข้ากันได้ดีกับร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น เซลลูโลสอาจถูกนำมาใช้ในการผลิตเส้นเลือดเทียมสำหรับการผ่าตัดทางจุลศัลกรรม(microsurgery) ,โครงสร้างเนื้อเยื่อสังเคราะห์สำหรับงานด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและแผ่นปิดแผลไหม้หรือซ่อมแซมบาดแผล ทำให้เห็นว่าเซลลูโลสที่ผลิตโดยแบคทีเรีย Acetobacter xylinum ทีความเป็นพิษต่ำ, สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่ได้มีความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรียเพื่อป้องกันการติดเชื้อแผลเมื่อนำมาใช้ในการรักษาแผล คณะผู้จัดทำจึงพยายามที่จะปรับปรุงคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียของเส้นใยเซลลูโลส

ในปัจจุบันการรักษาแผลที่ซับซ้อนเรื้อรัง เช่นแผลเบาหวานยังคงเป็นปัญหาใหญ่ทางสาธารณสุขในประเทศไทย เนื่องจากใช้เวลาในการรักษานาน และเกิดผลแทรกซ้อนได้ง่าย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยได้ เราจึงต้องการพัฒนาวัสดุปิดแผลที่สามารถควบคุมระดับความชุ่มชื้นของแผลได้อย่างเหมาะสมโดยดูดซับน้ำและระบายความชื้นได้ดี สามารถควบคุมเชื้อแบคทีเรียได้ ไม่ติดแผลเวลาเปลี่ยนแผ่น และสามารถแนบไปกับพื้นผิวของแผลที่อาจมีลักษณะไม่เรียบได้ ซึ่งวัสดุปิดแผลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวในปัจจุบันยังคงต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาค่อนข้างสูง

สารประกอบฟีนอลิกพบมากในพืช ฟีนอลิกมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ(Anti-Oxidant) ยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชัน ต้านการตายของเซลล์ในร่างกายได้ อีกทั้งยังพบได้ง่าย ข้อดีเหล่านี้ทำให้ฟีนอลิกเหมาะสำหรับการรักษาบาดแผล

ทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจของไทย การซื้อขายทุเรียนพ่อค้าแม่ค้าจะแกะเปลือกทิ้งและนำมาขาย ทำให้เกิดขยะเปลือกทุเรียนในหน้าของทุเรียนมากกว่าวันละ 8 ตันในประเทศไทย และจากการศึกษา พบว่าปริมาณฟีนอลิกในเปลือกทุเรียนที่สกัดจากอะซิโตนมีมากถึง 44.36 กรัม ของน้ำหนักเปลือกทุเรียนแห้ง เราจึงสนใจที่จะสกัดฟีนอลิกจากเปลือกทุเรียน

ในการศึกษาครั้งนี้ เราผลิตแผ่นปิดแผลจาก Axetobactor xylinum ผสมฟีนอลิกจากเปลือกทุเรียน เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและนำเข้า ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าใจสำหรับการรักษาแผลเรื้อรัง