เครื่องทำความสะอาดอเนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิรรัตน์ เกตุตะพันธุวัฒน์, น้ำฝน คำอุดม, นริณี กรมเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บ้านเป็นสถานที่อยู่อาศัย ที่มีความสำคัญต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัว เพราะเป็นที่ให้ความอบอุ่นและความปลอดภัยแก่ทุกคน จึงควรให้ควสมสำคัญต่อการดูแลจัดบ้านให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ เพื่อให้บ้านของเราสวยงามและน่าอยู่ การทำความสะอาดบ้านก็จะเป็นงานที่หนัก ต้องทำทุกวันและใช้เวลานาน เช่น การเก็บขยะ การกวาดบ้าน การเช็ดถูบ้าน เป็นต้น ซึ่งในการทำความสะอาดแต่ละครั้งต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือหลายชิ้น ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ประดิษฐ์เครื่องทำความสะอาดอเนกประสงค์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำความสะอาดบ้านได้ดีมากขึ้น