แหล่งกำเนิดแสงสำหรับนิติวิทยาศาสตร์และการตรวจสอบหลักฐานทางชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปลื้มปิติ คล้อยอรุณ, สิรภัค จักรวาลวิบูลย์, ณัฐธนนท์ ปิติเจริญพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัชชัย สุดใจ, รุ่งโรจน์ ทวยเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการก่อเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นอย่างมาก ทั้งคดีฆาตกรรม คดีทำร้ายร่างกาย คดีข่มขืนกระทำชำเรา ฯลฯ จึงทำให้ต้องมีการสอบสวนและดำเนินคดีต่อไป การตรวจสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมและคดีที่เกี่ยวกับชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ยากในการรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้การพิจารณาสถานที่เกิดเหตุจากวัตถุพยานต่างๆจะต้องกระทำอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งผู้ก่อเหตุนั้นมักจะทิ้งวัตถุพยานต่างๆไว้ในที่เกิดเหตุเช่น กระสุนปืน อาวุธต่างๆ คราบเลือด คราบอสุจิ เส้นผม รอยนิ้วมือ และอื่นๆ การตรวจสอบหลักฐานข้างต้นนั้นสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งบางวิธีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหลักฐานได้ เช่น การตรวจทางเคมี (Forensic Chemistry) ที่ใช้สารเคมีในการตรวจสอบ ทำให้สามารถสังเกตุหลักฐานนั้นๆได้ชัดเจนขึ้น และอื่นๆ ทางกลุ่มผู้จัดทำโครงงานจึงเลือกวิธีการตรวจสอบหลักฐานโดยการใช้แสงความยาวคลื่นที่เจาะจงต่อหลักฐานชนิดต่างๆ เพื่อให้เรืองแสงออกมาในค่าความยาวคลื่นหนึ่งและทำให้สามารถสังเกตุหลักฐานได้ง่ายขึ้น โครงงานนี้มีจุดประสงค์ที่จะประดิษฐ์เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบหลักฐานทางชีวภาพต่างๆโดยการใช้แสง เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และลดต้นทุนให้ต่ำลงจากอุปกรณ์นี้ที่มีอยู่ทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อไปได้