การผลิตเซลล์ไฟฟ้าเคมีต้นแบบจากจุลินทรีย์แบบใช้อากาศเพื่อประยุกต์ใช้กับถังบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรวิชญ์ แพร่สกุลเจริญกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อริญา สุริยาบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการผลิตเซลล์ไฟฟ้าเคมีต้นแบบจากจุลินทรีย์เพื่อประยุกต์ใช้กับถังบำบัดน้ำเสีย เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทประดิษฐ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ประกอบไปด้วยสารละลายอิเล็กโทรไลต์ซึ่งก็คือน้ำและวัสดุตัวนำขั้วบวกและขั้วลบ และนำไปใส่ไว้ในถังบำบัดน้ำเสีย ซึ่งในปัจจุบันก็มีวิธีผลิตกระแสไฟฟ้าที่หลากหลายแบบแต่การผลิตกระแสไฟฟ้าแบบนี้จำเป็นต้องอาศัยการเปลี่ยนน้ำจึงต้องนำตัวเครื่องไปวางไว้ในบริเวณที่น้ำไหลหรือตัวเครื่องเองสามารถย้ายที่ได้ จึงทำให้ได้รับผลพลอยได้คือเมื่อนำไปใส่ไว้ในถังบำบัดน้ำเสียจะทำให้มีจุลินทรีย์อยู่ในน้ำและทำให้ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นนั่นเอง

ทางคณะผู้จัดทำพบว่าเราควรทำเซลล์ไฟฟ้าเคมีในถังบำบัดน้ำเสีย โดยใช้วัสดุเหลือใช้นำมาประดิษฐ์และนำไปติดไว้ในถังบำบัดน้ำเสีย ซึ่งในการหาคู่ของวัสดุตัวนำจากวัสดุที่พบได้ง่ายซึ่งได้แก่ แกรไฟต์ และสังกะสีและนำไปวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากับการสึกกร่อนเพื่อเปรียบเทียบกับถ่านไฟฉายตามท้องตลาด