การใช้เชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียเพื่อผลิตโยเกิร์ตพร้อมดื่มผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูรินท์ รังษี, เจตภัค พิมณุวงศ์, สุวิจักขณ์ พวงจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับการทำโยเกิร์ต โดยเป็นการนำหัวเชื้อมาผสมน้ำนมที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์มา 100 มิลลิลิตร มาต้มให้ร้อน

แล้วทิ้งให้เย็นลงจนมีอุณหภูมิประมาณ 43 องศาเซลเซียส และนำน้ำนมไปบ่มที่อุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-4 ชั่วโมง

แล้วทำการเจือจางด้วยน้ำสกัดจากข้าวไรส์เบอร์รี่ เพื่อทำเป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากข้าวไรส์เบอร์รี่ โดยเป็นโครงงานเกี่ยวกับจุลชีววิทยา และสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร