หุ่นยนต์วาดรูปไร้ขอบเขต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ จันทวารา, ธนวัฒน์ พบลาภ, ภูมิพัฒน์ ชัยบรรจงวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วาสนา เกษียร, ธรรมรส รักธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องพิมพ์สามมิตินั้นเป็นเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์วัตถุให้สามารถสัมผัสได้ออกมา โดยการนำเข้าผ่านดิจิทัล โดยวิธีพิมพ์ของเครื่องสามมิตินั้น จะต้องนำไฟล์ดิจิตอลสามมิติเข้าไปในโปรแกรม slicer เปลี่ยนจากโมเดลสามมิติให้กลายเป็นสองมิติที่มาต่อกันเป็นชั้นๆ การขึ้นรูปของเครื่องพิมพ์สามมิติสามารถขึ้นรูปสิ่งของได้หลายชนิด เพราะวัสดุที่ใช้นั้นมีหลายประเภท

แม้ว่าเครื่องนี้จะสามารถพิมพ์วัตถุได้หลายชนิด แต่ก็ยังไม่สามารถพิมพ์งานที่มีขนาดใหญ่และกว้างได้ เนื่องจากหัวปล่อยวัสดุเพื่อพิมพ์นั้นเคลื่อนที่ด้วยการใช้รางเลื่อน ทำให้ไม่สามารถพิมพ์ในที่ที่อยู่นอกรางเลื่อนได้

ทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงปัญหาข้อนี้จึงจะทำหุ่นยนต์วาดรูปไร้ขอบเขต เพื่อทดสอบความแม่นยำของหุ่นยนต์และพัฒนาต่อไป โดยการใช้ล้อMecanum ซึ่งเป็นล้อที่มีชุด roller ติดอยู่รอบล้อ ทำให้เคลื่อนที่ได้หลายทิศทางโดยไม่ต้องตีวงเลี้ยว ในส่วนของมอเตอร์จะใช้ Step motor เพราะเป็นมอเตอร์ที่ใช้หลักการเหนี่ยวนำไฟฟ้าในการหมุนทำให้องศาในการหมุนมีความแม่นยำ และใช้ LiDAR Sensor เพื่อกำหนดหาขอบเขตในการวาดเส้นของหุ่นยนต์