อัลกอริทึมฮิวริสติกแบบสร้างผลเฉลยสำหรับแก้ปริศนาจิกซอว์แบบจัตุรัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนาคินทร์ ธนัยนันท์ธา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล พุทธานุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาฟังก์ชันฮิวริสติกที่ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพอัลกอริทึมแก้ปริศนาจิกซอว์ โดยตัวแปรในฟังก์ชันฮิวริสติกที่ใช้ศึกษาได้แก่ สี พื้นผิว และขอบของชิ้นส่วนจิกซอว์