การศึกษาพฤติกกรรมการเต้นรำเเบบวงกลมเเละการเต้นรำเเบบส่ายท้องของผึ้งที่ส่งผลต่อขนาดของมุมภายในรูปหกเหลี่ยมเรขาคณิตรังผึ้งจากเเบบจำลองรังผึ้งทางคณิตศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชชา สุรินทร์, อัญชิษฐา พัฒนประสิทธิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรปวีณ์ ตาลจรุง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาขนาดของมุมภายในรูปหกเหลี่ยมเรขาคณิตภายในรังผึ้ง จากเเบบจำลองรังผึ้งทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาขนาดของมุมภายในรูปหกเหลี่ยมเรขาคณิตภายในรังผึ้งจากพฤติกรรมของผึ้งในการเต้นรำบอกเเหล่งอาหารโดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือได้โครงสร้างของรังผึ้งซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีความเเข็งแรง ทนทาน และยืดหยุ่น การทราบขนาดภายในของมุมและความสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นการศึกษาขนาดของมุมภายในรูปหกเหลี่ยมเรขาคณิตจากพฤติกรรมของผึ้งในการเต้นรำบอกเเหล่งอาหารและการศึกษาขนาดของมุมภายในรูปหกเหลี่ยมเรขาคณิตภายในรังผึ้ง จึงน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปต่อยอดเพื่อสร้างวัสดุที่ต้องการความเเข็งแรง ทนทาน เเต่มีน้ำหนักเบา