การศึกษาสัดส่วนในการผลิตเชลแลคเพื่อใช้ในการผลิตสิ่งเคลือบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชานันท์ ทะอินทร์, กรรณิการ์ แก้วข้าว, ภูมิภัทร คำเหลืง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทองเพียร สิงห์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชลแล็ก (shellac) เป็นสารจากธรรมชาติที่ได้จากการแปรรูปเรซินหรือสารคัดหลั่งที่ได้จากแมลงครั่ง ซึ่งสามารถผลิตได้มากในประเทศไทยโดยสารนี้มีคุณสมบัติที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น การกันน้ำได้ดี,มีความเป็นเงางาม, สามารถยึดกับพื้นผิวได้หลายชนิด, กันความร้อนและไฟฟ้าได้ รวมทั้งการละลายที่ขึ้นกับค่าพีเอช

ครั่ง (Lac) เป็นยางที่ขับออกมาจากแมลงครั่งที่เกาะอาศัยตามกิ่งของต้นไม้บางชนิด โดยแมลงครั่งจะดูดน้ำเลี้ยงจากิ่งเป็นไม้เป็นอาหาร และปล่อยยางเหนียวสีแดงออกมาเกาะตัวแข็งหุ้มกิ่งไม้ไว้

ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงมุ่งศึกษาสัดส่วนในการผลิตเชลแลคจากครั่ง เพื่อเพิ่มอายุการใช้ให้มากขึ้น เนื่องจากเชลแลคมีคุณสมบัติกันน้ำได้ดี มีความเงางามและมีความสามารถในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับไม้จึงเหมาะสมในการนำมาเคลือบสิ่งวัสดุ เช่น เครื่องจักรกสาน