การศึกษาและเปรียบเทียบการนำโปรตีนคล้ายคอลลาเจนจากเห็ดหูหนูดำมาขึ้นรูปปลอกแคปซูลขนิดแข็งแทนการใช้เจลลาตินจากสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นรเศรษฐ์ นุสดิน, ภัทรโชค จิระบรรจง, ธรรมยุทธ สุขประเสริฐชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุณิสา คงคาลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยาแคปซูลเป็นรูปแบบของเม็ดยาชนิดของแข็งมีตัวยาบรรจุอยู่ในปลอกซึ่งทำจากเจลาติน แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ แคปซูลชนิดอ่อนและแคปซูลชนิดแข็ง ซึ่งแคปซูลชนิดอ่อนเป็นแคปซูลชิ้นเดียวบรรจุตัวยาที่เป็นของเหลวไว้ภายในตัวแคปซูล เป็นสารประเภทเจลาตินผสมกับกลีเซอรีน ซอร์บิทอล หรือโพลีออล ยาที่ใช้บรรจุในแคปซูลชนิดนี้มักเป็นยาที่ขึ้นรูปเป็นยาเม็ดได้ยากและไม่คงตัว เมื่อรับประทานเข้าไปแคปซูลจะละลายในกระเพาะอาหารและปล่อยตัวยาออกมา ส่วนแคปซูลชนิดแข็งเป็นยาแคปซูลซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ใช้สวมเข้าหากันหลังจากบรรจุผงยาไว้ภายใน ตัวแคปซูลมีขนาดต่าง ๆ กันเรียงลำดับตามเบอร์ ขนาดเล็กสุด เบอร์ 5 ไปถึงใหญ่สุด เบอร์ 000 ผงยาที่บรรจุในแคปซูลจะประกอบด้วยตัวยาสำคัญและส่วนผสมอื่น ๆ ข้อดีของแคปซูลคือรับประทานง่าย เพราะช่วยกลบรสและกลิ่นของยาได้ดี(สุฟยาน ลาเต๊ะ, 2554)

ส่วนประกอบสำคัญของปลอกแคปซูลคือเจลาติน เจลาตินนั้นเป็นโปรตีนที่ได้จากการไฮโดรไลซ์คอลลาเจนด้วยความร้อนหรือใช้สารอื่นช่วย เช่น กรดหรือเบส ทำให้โครงสร้างคอลลาเจนถูกทำลายและเปลี่ยนแปลงเป็นสารเจลาตินวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการสกัดเจลาตินคือกระดูกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและลำไส้ของสัตว์(นิธิยา รัตนาปนนท์, 2555) ซึ่งเจลลาตินที่ทำจากส่วนประกอบของสัตว์ มีข้อเสียคือคงรูปอยู่ได้ในสภาพความชื้นต่ำ เปราะแตกง่าย ทำให้อายุการใช้งานสั้น และวัตถุดิบถ้าทำจากหมูจะส่งผลกระทบต่อชาวมุสลิมที่เคร่งครัด (นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, 2550)

เห็ดหูหนูดำถูกจำแนกอยู่ในกลุ่มเห็ดราของเห็ดฟันไจ (Fungi) ชนิดหนึ่ง ที่เกิดขึ้นตามลำต้นของต้นใหญ่ที่เน่าเปื่อยหรือซากไม้ที่ผุสลาย เป็นพืชที่มีสรรพคุณมากมายและเมื่อรับประทานเข้าไปจะเกิดอาการแพ้ได้น้อย และมีรายงานว่าเห็ดหูหนูดำมีโปรตีนคล้ายคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบ(NingboKway Biotech, 2557) ปริมาณโปรตีนในเห็ดหูหนูดำคิดเป็นร้อยละ23โดยน้ำหนักแห้งซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มากที่สุดรองลงมาจากคาร์โบไฮเดรต ซึ่งมีร้อยละ 29 (Ezeibekwe, Ogbonnaya,Unamba & Osuala, 2552) ได้มีการวิจัยแล้วว่า สารสกัดโปรตีนคล้ายคอลลาเจนจากเห็ดหูหนูดำนั้นมีโครงสร้างทางกายภาพคล้ายกับโครงสร้างของคอลลาเจนจากเอ็นวัว (ภาณุพงษ์ ใจวุฒ, 2558)

ด้วยเหตุผลข้างต้นทางคณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะทดลองนำโปรตีนคล้ายคอลาเจนจากเห็ดหูหนูดำ มาสกัดเป็นเจลลาตินและขึ้นรูปแคปซูลและเพื่อลดปัญหาของการนำส่วนประกอบของสัตว์มาทำเป็นแคปซูล