โครงงานตู้นิรภัยด้วยระบบจับภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทนงศักดิ์ เพ็ชรแก้ว, ณภัทร สุขใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโยธินบำรุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานตู้นิรภัยด้วยระบบจับภาพ เป็นโครงงานที่เกิดขึ้นจากความชอบและนิสัยส่วนตัวของคณะผู้จัดทำ เนื่องจากเป็นคนชอบเก็บของมีค่าอย่างมิดชิด ใส่ล็อคในลิ้นชักอย่างแน่นหนา เพื่อเก็บข้อมูลหรือเอกสารสำคัญไว้อย่างปลอดภัย จึงเป็นที่มาที่จะทำโครงงานตู้นิรภัยพร้อมระบบจับภาพด้วย Camera Module (OV7670) นี้ภายใต้สโลแกนว่า “ล็อคไว้...ปลอดภัยกว่า” นั่นเป็นเพราะว่ากระบวนการป้องกันสิ่งของมีค่าและทรัพย์สินต่างๆ ที่ถูกโจรกรรมไปนั้นป้องกันได้ยาก