ชุดจำลองระบบทำความสะอาดตู้ปลาอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกิจ พรหมสา, อิทธิพัทธ์ กุมภาพันธ์, ทรัพย์นเรศวร์ เซ้งเครือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาพันธ์ จันทะคุณ, กรรณิกา จันทร์วงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อเปิดเครื่อง เครื่องปั๊มน้ำUSB ที่อยู่ในตู้เลี้ยงปลา จะปั๊มน้ำส่งไปยังอีกตู้ที่อยู่สูงกว่า ทำให้น้ำที่อยู่ในตู้ที่สูงกว่าไหลลงตู้ที่เลี้ยงปลาผ่านแผ่นกรองฝุ่นจะได้น้ำที่ผ่านการกรองแล้ว และในขณะที่น้ำจากที่ตู้ที่สูงไหลลงตู้เลี้ยงปลานั้นจะเป็นการเติมอากาศให้ตู้ปลาด้วย