บรรจุภัณฑ์แอคทีฟจากเปลือกกุ้งและสารสกัดจากยี่หร่าเพื่อชะลอการเน่าเสียของกล้วยหอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกวลิน ศรีสุนนท์, จิตนภา ปิ่นทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อำนวยพร ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันประเทศไทยของเรามีการส่งออกอาหารทะเลในประเทศและต่างประเทศ เช่น กุ้ง หอย ฯ แต่ปัญหาที่ตามมา คือ เปลือกต่างๆที่ถูกทิ้งเกิดเป็นปัญหาที่ค้างคามาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในเปลือกกุ้งมีสารไคโตซานซึ่งสามารถนำมาขึ้นรูปฟิล์มได้ดีและคุณสมบัติที่เหมาะสม ทางเราจึงคิดโครงงานนี้ซึ่งมีจุดประสงค์ในการศึกษาและหล่อรูปฟิล์มบรรจุภัณฑ์จากไคโตซานผสมกับสารสกัดยี่หร่าซึ่งยับยั้งและชะลอตัวของจุลินทรีย์ซึ่งที่มีผลต่อการเน่าเสียของกล้วยหอม โดยลดปริมาณขยะจากเปลือกกุ้งที่มีอยู่มาปัจจุบัน