การศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพของสบู่เจลลี่เปลือกกล้วย สบู่เจลลี่เปลือกส้ม และ สบู่เจลลี่เปลือกมังคุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวรพัฒน์ สิริจิราพัฒน์, ธนากร ตั้งวรชัย, วชิรวิทย์ คึมยะราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิตยา จุ้ยเตย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันผลไม้เป็นหนึ่งในหมู่อาหารหลักของคนทั่วโลก โดยส่วนใหญ่ผลไม้มักจะมีเปลือก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่นิยมรับประทานเปลือก ดังนั้นคนจึงนำเปลือกไปทิ้ง ดังนั้นพวกเราจึงเลือกทำสบู่จากเปลือกผลไม้ โดยเราเลือกใช้เปลือกผลไม้ 3 ชนิดคือ เปลือกมังคุด เปลือกล้วย และเปลือกส้ม โดยเหตุผลที่เราเลือกเปลือกผลไม้ทั้ง3อย่างนี้มาทำสบู่ เพราะ เราต้องการที่จะนำเปลือกผลไม้กลับมาใช้ใหม่และในเปลือกผลไม้ทั้ง3อย่างนี้มีสารที่เหมาะในการทำสบู่สบู่เป็นวัสดุทำความสะอาดร่างกาย โดยเฉพาะในช่วงปัจจุบัน การทำความสะอาดร่าง โดยสบู่ที่เลือกจะใช้ คือสบู่เจลลี่ โดยเหตุผลที่เลือกใช้เป็นสบู่เจลลี่ เพราะหากใช้เป็นสบู่ก้อน อาจจะทำให้สบู่ติดผมซึ่งจะส่งผลให้ล้างออกยาก และหากใช้เป็นสบู่เหลว เมื่อเทไปแล้วอาจจะไหลทิ้งแบบสิ้นเปลืองโดยที่ไม่ได้ถูตัว จึงเลือกใช้เป็นสบู่เจลลี่เพราะทำให้สบู่แตกยากกว่าสบู่ก้อน และไม่เหลวเกินไปเหมือนสบู่เหลว ทำให้ไม่สิ้นเปลือง และเราเลือกใช้เป็นคาร์ราจีแนน เพราะ มีความแข็งตัวมากกว่าเจลลาตินปัจจุบันประชากรไม่นิยมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากเปลือกผลไม้เนื่องจากในช่วงปัจจุบันนี้นิยมใช้ครีมล้างหน้าหรือโฟมล้างหน้า เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย มีความสะดวก แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจมีสารบางชนิดที่คนบางคนแพ้ อีกทั้งหากใส่สารเคมีเยอะเกินไป อาจจะส่งผลกระทบของผู้ใช้ได้ในระยะยาว ดังนั้นเราจึงเลือกที่จะใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดเลยเลือกใช้เปลือกผลไม้เพราะมันมีสรรพคุณของตัวมันเองทำให้เราลดการใช้สารเคมีลงและได้ใช้ทรัพยากรที่ถูกทิ้งแล้วทำให้ลดต้นทุนในการผลิต ด้วยเหตุผลนี้ทำให้ผู้จัดโครงงานจึงมีความสนใจที่ศึกษาการทำสบู่เจลลี่จากเปลือกผลไม้ทั้ง 3 ชนิด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสบู่เจลลี่และเป็นการใช้ของที่ ทิ้งแล้วกลับมาใช้ใหม่