การศึกษาประสิทธิภาพในการตรวจวัดแก็สคลอรีนในน้ำประปาด้วยเซ็นเซอร์จากพอลิอะนิลินผสมพอลิไวนิลไพโรลิโดน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศยามล ไกยวรรณ์, หยก ไชยรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันเรามีการใช้คลอรีนในการทำอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปโภคหรือบริโภคนอกจจากนี้คลอรีนยังเป็นสารที่พบทั่วไปในธรรมชาติไม่ว่าจะพบในรูปแบบของสารประกอบหรือเกลือก็ตาม ด้วยคุณสมบัติที่เป็นตัวออกซิไดซ์ (oxidizing agent) ที่รุนแรงและมีราคาถูกจึงนิยมนำมาใช้เป็นสารเคมีสำหรับ ผลิตสารฟอกขาวหรือ สารฆ่าเชื้อโรคโดยเติมลงในน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคแต่คลอรีนจัดว่าเป็นสารพิษชนิดหนึ่งมีฤทธิ์ทำให้ระคายเคืองต่อจมูก คอ และระบบหายใจส่วนบนหากได้รับในปริมาณ1.3 ไปจนถึง30 ppm ขึ้นไป จะทำให้หายใจตื้น ปวดศีรษะแล้ว ทำให้สำลัก เจ็บหน้าอกและอาเจียนถ้าและหากได้รับมากกว่าที่กำหนดอาจนำไปสู่การอักเสบของหลอดลมจนถึงการเสียชีวิตและหากถูกผิวหนังจะเกิดการระคายเคือง หากเป็นสารที่มีความเข้มข้นสูงจะทำให้ผิวหนังไหม้และเป็นตุ่มแดง และเกิดเนื้อเยื่อตายได้ดังนั้นในการนำแก็สเหล่านี้มาใช้หากขาดความระมัดระวังหรือทำการผลิตเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกวิธีจะทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้สารจำพวกคลอรีนหากใช้ในการอุปโภคแล้วเกิดสารตกค้างจะเป็นสารก่อมะเร็งแก่ผู้บริโภคอีกด้วยการพัฒนาสร้างระบบตรวจจับคลอรีนในน้ำในปริมาณความเข้มข้นต่ำจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

ดังนั้นผู้จัดทำจึงทำการสร้างเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจวัดคลอรีนที่ความเข้มข้นต่ำได้โดยทางผู้ทดลองได้เลือกวัสดุประเภทพอลิเมอร์และทำการขึ้นรูปด้วยอิเล็กโตรสปินน่งเนื่องด้วยวัสุประเภทพอลิเมอร์เป็นวัสดุที่ขึ้นรูปได้ง่ายทั้งยังราคาไม่แพงหากผลิตในเชิงอุตสหกรรมและในการขึ้นรูปด้วยว๊ะอิเล็กโทรสปินนิ่งเนือ่งด้วนจะทำให้โพลิเมอร์มีความสามารถในการตรวจจับสารได้ดีด้วยคุณสมบัติที่ทำให้การขั้รรูปแผ่นโพลิเมอร์ที่มีรูพรุนขนาดเล็กมากทำให้สามารถวัดคลอรีนที่ความเข้นข้นต่ำได้