ไม้ผ่อนคลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชวรรธน์ แก้วอามาตย์, ธีรวัฒน์ โคตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมร เทียมฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงคลวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันสุขภาพร่างกายเป็นที่สำคัญต่อมนุษย์

จึงต้องมีการคิดค้นยารักษาและเครื่องมือบรรเทาอาการปวดเมื่อยมาใช้ เพื่อใช้มนุษย์อยู่ด้วยความสบายกายและช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในแต่ละปี ซึ่งทำให้เราต้องซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศเข้ามาในแต่ปีเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้ยารักษาและอุปกรณ์บรรเทาอาการปวดเมื่อย

ผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นเครื่องมือบรรเทาอาการที่ประหยัดพลังและรักษาความปลอดภัยขึ้นมาเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยและไม่จำเป็นที่ต้องเสียค่ารักษาโรคแต่พบว่ายังไม่เพียงพอในการใช้ประโยชน์ของเครื่องมือนี้ ซึ่งเสี่ยงต่ออาการของคนบางวัย เพราะเหตุนี้จึงได้เพิ่มหัวเครื่องนวดเพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้คนบางวัยทำให้อาการปวดเมื่อยลดลง

โครงงานที่ทำขึ้นมานี้จะช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายและค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย เพราะในปัจจุบันการรักษาค่าพยาบาลในประเทศไทยมีการใช้เงินจำนวนมากในการรักษาและต้องซื้อยาจากต่างประเทศอีกซึ่งทำให้สิ้นเปลืองและทำให้เราต้องจ่ายในจำนวนมาก