กระจกทำความสะอาดอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลูคัส เวียร์ซ, ชโลทร จันทร์อุดม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

แม็ทธิว วิชัยดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน Autoriel เป็นโครงงานที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ทำความสะอาดกระจกแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ Autoriel ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศและลดการสัมผัสโดยตรงกับฝุ่นละออง บัจจุบันสถาปนิกนิยกนำกระจกมาใช้ออกแบบบ้านเรือนให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้นแต่จะพบปัญหากระจกมีอาการมัวซึ่งเกิดจากฝุ่นละอองที่ไปจับตัวกับกระจก ทำให้โครงงาน Autoriel มีบทบาทสำคัญมาช่วยให้กระจกมีคว่มสะอาดตลอดการทำงานของ Autoriel