มาส์กลดริ้วรอยจากสารแอนโทไซยานินในหัวใจสีม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปทุมมา บุญใส, สุชญา จินาพุก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันเพ็ญ ทีฆาวงค์​

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ร่างกายของมนุษย์มีการเกิดของสารอนุมูลอิสระและการรับเข้ามาในร่างกายจากสภาวะโดยรอบโดยสารนี้จะเข้ามาทำลายโครงสร้างและหน้าที่ของผนังเชลล์ ทำให้เชลล์เสื่อมสภาพเร็วแก่ก่อนวัยและทำให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายขึ้นดังนั้นจึงต้องมีสารที่มีประสิทธิภาพต่อต้านอนุมูลอิสระเข้ามาในร่างกายทางผู้จัดทำจึงมีคิดจะสกัดสารแอนโทไชยานินเพราะมีความสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระตามที่ต้องการโดยจะสกัดจากใบของต้นหัวใจสีม่วงซึ่งเป็นพืชไม้ประดับที่ไม่ค่อยมีคนสนใจในสรรพคุณเท่าไหร่

เราจึงคิดที่จะดึงประสิทธิภาพของต้นนี้ขึ้นมาให้เห็นมากขึ้นโดยทางผู้จัดทำจะใช้วิธีการสกัดโดยการแช่ในตัวทำละลายพร้อมทั้งตรวจประสิทธิภาพสารแอนโทไซยานินที่ได้ด้วยวิธี DPPH และหาแอนโทไซยานินจากสารสกัดด้วยวิธีโครมาโทกราฟพีของเหลวสมรรถนะสูง