อิฐมวลเบารักษ์โลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิณญาดา เป็ง, ศยามล จุลหงษ์, พัณนิตา ประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัณย์ เสถียนจารุรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง อิฐมวลเบารักษ์โลก มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเปลือกหอยที่เหลือทิ้งจากการบริโภคมาเพิ่มมูลค่าสร้างเป็นอิฐมวลเบาจากวัสดุที่หาได้จากธรรมชาติ โดยอาศัยความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทอง ให้ได้รูปลักษณ์ที่สวยงามมีความสมดุลของอิฐมวลเบา เนื่องจากเปลือกหอยแครงเป็นขยะเหลือบริโภคที่เกิดจากการตายธรรมชาติในแต่ละปีประเทศไทยจะมีเปลือกหอยเป็นขยะเหลือบริโภคในจำนวนมาก ซึ่งเป็นขยะไร้ค่า และส่งกลิ่นเหม็น คณะผู้จัดทำจึงคิดทำอิฐมวลเบาจากวัสดุธรรมชาติ โดยนำเปลือกหอยมาแปรรูปเป็น “อิฐมวลเบาจากเปลือกหอย” โดยนำเปลือกหอยแครงมาเผาไหม้ 5 นาทีขึ้นไป จะได้เถ้าเปลือกหอยที่สามารถยึดเกาะอนุภาคจึงนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอิฐมวลเบาจากเปลือกหอย นอกจากนี้ยังมีวัสดุเหลือใช้ เช่น ดินเหนียว เมื่อนำไปอบและบดละเอียดเป็นผงดินจะมีซิลิกอนไดออกไซด์ และอลูมิเนียมออกไซด์ ซึ่งช่วยในการขึ้นรูปทรง ขุยมะพร้าวซึ่งมีคุณสมบัติหลังจากการอบแห้งและบดละเอียด โดยส่วนประกอบมีเส้นใยและเถ้าแกลบ มีความพรุนมาก น้ำหนักเบา มีพื้นที่ผิวมาก มีสมบัติดูดซับดีใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตคอนกรีตความแข็งแรงสูง อีกทั้งยังช่วยลดน้ำหนักและประสานรอยต่อระหว่างอนุภาคของวัตถุดิบทางธรรมชาติ ช่วยให้อิฐมวลเบาแข็งแรงและรับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น จากการทดลองพบว่าอิฐมวลเบาที่คณะผู้จัดทำได้ทำขึ้น มีระดับการดูดซึมน้ำที่ต่ำ มีความสามารถในการรับแรงกดที่สูงผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ มอก. กำหนดไว้ และสามารถนำมาใช้งานได้จริง