การสร้างรูปแบบการป้องกันก่อนการเกิดมะเร็งเต้านมโดยการอาศัยนาฬิกาวงจรชีวิตเป็นข้อมูลในการสร้าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์มาดา คุณปลื้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราชญา คาระสถาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการป่วยเป็นมะเร็งเป็นโรคที่ยังไม่สามารถที่จะรักษาให้หายซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียทั้งทางด้านจิตใจ เศรษฐกิจ หากเราสามารถป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคมะเร็งย่อมมีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์เป็นอย่างมาก

ปัจจุบันได้มีการค้นพบเรื่องของนาฬิกาชีวิตประกอบกับมีเทคโนโลยีอันทันสมัย เช่น ปัญญาประดิษฐ์อันเป็นนวัตกรรมที่ทางการเเพทย์ได้นำมาใช้ นักวิจัยมองเห็นว่าน่าจะนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เเละนาฬิกาชีวิตมาศึกษาหารูปเเบบที่จะป้องกันการป่วยเป็นมะเร็งดีกว่าให้ป่วยเเล้วจึงรักษา

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาการวิจัยครั้งนี้จะต้องมีการคิดรูปเเบบด้านการเเพทย์ที่เป็นการป้องกันผู้ป่วยเป็นมะเร็ง