เครื่องตัดปาล์มอำนวยความสะดวกและลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรทิพา เครือวัลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และด้านการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้เครื่องมือมาเป็นแรงงานมากขึ้น เพราะช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน ช่วยทุ่นแรง และมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า ในกลุ่มเกษตรกรผู็ปลูกปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมันนั้นยังใช้เครื่องมือที่ใช้แรงจากมือเพราะราคาถูก และรักษาง่าย แต่อาจมีข้อด้อยด้านประสิทธิภาพในการทำงานและความสะดวกสบายในการใช้งาน ก็ขะเป็นต้นเหตุของอาการบาดเจ็บต่างๆดังนั้นเครื่องตัดปาล์มเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการตัดปาล์ม และให้ปาล์มได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ทำให้ผลผลิตสดใหม่ไม่บอบช้ำ และรวดเร็วส่งออกผลิตถือเป็นเครื่องมืออุปกรณ์สำคัญในการตัดปาล์มที่จำเป็นต่อการตัดปาล์มผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาและออกเเบบเครื่องตัดปาล์มที่สามารถผ่อนเเรงเเละสามารถตัดในที่สูงโดยสะดวก ปลอดภัย และน้ำหนักเบา เพื่อศึกษาและพัฒนาว่าสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดปาล์มและลดความเสี่ยงในการเกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออจากการทำงาน