หน้ากากอนามัยจากเส้นใยกาบไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริพร ถาแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชำนาญพงษ์ เจริญผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บริเวณโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก บริเวณหน้าโรงเรียนยังมีรถยนต์วิ่งผ่านตลอดเวลา ทำให้เกิดฝุ่นละอองซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หน้ากากอนามัยในปัจจุบันสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ถ้าคณะผู้จัดทำจึงมีแนวความคิดที่จะประดิษฐ์หน้ากากอนามัยที่สามารถใช้ได้หลายครั้งซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรและจากการศึกษาพบว่าเส้นใยไผ่มีสมบัติที่ดีหลายประการ เช่น ป้องกันแบคทีเรีย ป้องกันรังสียูวี ดูดซับน้ำและความชื้น ระบายอากาศได้ดี มีผิวสัมผัสนุ่ม มีความแข็งแรงและยืดหยุ่น ไม่อมน้ำมันและสิ่งสกปรกประเภทน้ำมัน ทางคณะผู้จัดทำจึงเลือกเส้นใยจากกาบไผ่มาทำหน้ากากอนามัยเพื่อสุขภาพที่ดี