การสร้างสายพันธุ์กระบองเพชรลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ LB2178 กับ Mihano เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตในเชิงพานิชย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วราห์รัตน์ สำรวล, สรศักดิ์ คงเกิด, วรณชัย รักษาล้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ถนัดศรี ทัดเที่ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันแคคตัสเป็นที่นิยมมากในตลาดต้นทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีความนิยมมากในหมู่วัยรุ่นเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายและมีความคงทนบวกกับความน่ารักของลักษณะภายนอกที่เล็กกะทัดรัด และด้วยคุณสมบัติที่สามารถดูดรังสีจากคอมพิวเตอร์ได้

เนื่องจากที่บ้านของผู้จัดทำโครงงานได้ทำกิจการเกี่ยวกับต้นไม้ และแคคตัส ทำให้มีข้อมูลเกี่ยวกับแคคตัส เราจึงนำข้อมูลที่เรามีมาต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นแคคตัสสายพันธุ์ใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของแคคตัส และในปัจจุบันข้อมูลของแคคตัสที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีน้อยมาก เราจึงต้องการนำข้อมูลเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับผู้คนที่มีความสนใจในแคคตัสหรือต้องการนำข้อมูลไปอ้างอิงในการทำสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การทำรายงาน บทความ หรือ การนำไปศึกษาเพื่อเพาะเลี้ยงแคคตัส เราจึงคิดที่จะทำแคคตัสสายพันธุ์ใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่คนที่ต้องการจะทำแคคตัสสายพันธุ์ใหม่