การเปรียบเทียบการเพิ่มประสิทธิภาพเทียนหอมไล่ยุงจากตะไคร้หอม และจากนํ้ามันยูคาลิปตัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติวรดา ฝักทอง, ฉัตธิยา มามุกดา, พิมพ์มาดา ศรีเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของสมุนไพร 2 ชนิด คือ ตะไคร้หอม กับ นํ้ามันยูคาลิปตัส ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบว่าประสิทธิภาพของสมุนไพรตัวไหนสามารถไล่นุงได้ดีกว่า