แผ่นแปะบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อจากสารสกัดหยาบลูกใต้ใบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลวรรณ แจ่มศิริ, อารยา เกตุกราย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไกรวัชร บัวเทศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากเกร็ด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันคนเรามักจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อเฉพาะจุดหรือออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) คือ เนื่องมาจากรูปแบบการทำงานที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ำๆ เป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบและปวดเมื่อยตามอวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณ คอ หลัง ไหล่ บ่า แขน หรือข้อมือ การรักษาโรคออฟฟิศซินโดรมมีด้วยกันหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยา การปรับสภาพแวดล้อมในการทำงาน การทำกายภาพบำบัด การออกกำลังกายเพื่อรักษาอาการปวด การรักษาด้วยวิธีทางเลือกอื่นๆ เช่น การฝังเข็ม การนวดแผนไทย เป็นต้น แต่การรักษาด้วยวิธีเหล่านี้ก็เป็นแค่วิธีรักษาแบบระยะสั้นเท่านั้น)

ลูกใต้ใบ (Phyllanthus amarus Schum & Thonn.) เติบโตได้ดีและพบได้ในทุกพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย และยังกระจายอยู่ในหลาย ๆ ประเทศเขตร้อนด้วย (ไพร มัทธวรัตน์, ม.ป.ป.) ทั้งนี้สรรพคุณของลูกใต้ใบมีหลายประการโดยเฉพาะสรรพคุณสมุนไพร และอีกมากมายดังนี้ 1. ใช้เป็นยาบำรุงร่างกาย 2. ช่วยขับปัสสาวะ ขับเหงื่อ 3.เป็นยารักษาโรคหลายชนิด 4. รักษาอาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก ลดอาการอักเสบ

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำสารสกัดหยาบจากลูกใต้ใบมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นแปะบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ เพื่อที่จะศึกษาปริมาณสาระสำคัญต่าง ๆ เช่น ลูกใต้ใบสามารถนำเอามาทำแผ่นแปะแก้ปวดที่มีสารสกัดมาจากสารแอลคอลอยด์เพื่อนำมาทำแผ่นแปะบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ประโยชน์ของโครงงานนี้คือการนำเอาสารสกัดจากลูกใต้ใบมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการเอาไปทำแผ่นแปะบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ