ระบบจำแนกคุณภาพและระดับความสุกของมังคุดด้วยการเรียนรู้เชิงลึก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รวิ เศวตรลักษณ์, ปัณณวิชญ์ ชากร, ปวริศ จันทนทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตคม ศรีจิรานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมที่สามารถคัดแยกระดับความสุกของมังคุดจากสีขึ้นมา เพื่อให้ผู้นำออกมังคุดจากทางประเทศของเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออกให้มากขึ้นไปอีก เพื่อในอนาคตสินค้าทางเราจะได้รับการไว้วางใจจากผู้บริโภคและผู้รับสินค้าทุกคน และสามารถมีโอกาสทำยอดการส่งออกและรายได้จากการส่งออกมังคุดได้มากขึ้น