การศึกษาแผ่นแปะสมานแผลโดยสกัดแทนนินและเซลลูโลสจากเปลือกกล้วยดิบขึ้นรูปโดยการปั่นแบบไฟฟ้าสถิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรรฏิมาภรณ์ แก้วหอม, มณชกร แสนรังค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บาดแผลคือการบาดเจ็บที่ทำให้เกิดการแตกสลายของผิวหนังหรือเยื่อบุส่วนอื่นๆของร่างกาย เมื่อเกิดแล้วก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ บาดแผลแบ่งอออกเป็นหลายประเภทเช่น บาดแผลถลอก บาดแผลพุพอง บาดแผลฉีกขาด บาดแผลจากวัตถุมีคม ซึ่งบาดแผลต่างๆที่กล่าวมาส่วนใหญ่จะมีเลือดออกตามแผลจึงสามารถรักษาได้โดยการสมานแผล การสมานแผลคือกระบวนการซับซ้อนซึ่งผิวหนังหรืออวัยวะอื่นจะมีการซ่อมแซมตัวเองหลังจากได้รับบาดเจ็บในผิวหนังปกติชั้น epidermisและdermis อยู่ในสมดุลเพื่อเป็นเกราะป้องกันร่างกายจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและเมื่อเกิดบาดแผลภายในไม่กี่นาทีหลังได้รับบาดเจ็บเกล็ดเลือดจะมารวมตัวกันบริเวณบาดแผลเพื่อสร้างfibrin clot โดย clot จะมีหน้าที่ควบคุมไม่ให้เลือดไหล

อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักของการทำแผลคือการทำให้บาดแผลหายดีและเร็วที่สุด จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นทีมผู้พัฒนาจึงสนใจที่จะพัฒนาแผ่นแปะสมานแผลโดยใช้เทคนิคการขึ้นรูปแผ่นแปะแบบ electrospinning ในการศึกษาจะมีการพัฒนาแผ่นแปะสมานแผลเพื่อให้บาดแผลหายเร็วขึ้นจึงมีการนำแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและเชื้อราเป็นส่วนประกอบในแผ่นแปะสมานแผล โดยสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วยดิบ และนำแทนนินไปขึ้นรูปเส้นใยแบบelectrospinning โดยเทคนิคในการขึ้นรูปเส้นใยนี้จะได้เส้นใยที่เล็กระดับนาโนทำให้สารสามารถซึมสู่ผิวหนังได้มากขึ้นจากเดิม สำหรับแผ่นแปะสมานแผลที่พัฒนาขึ้นมาจะมีการศึกษาประสิทธิภาพต่างๆเพื่อสามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์ต่อไป แผ่นแปะสมานแผลโดยใช้เทคนิคการขึ้นรูปแผ่นแปะแบบelectrospinningจะช่วยให้บาดแผลต่างๆสามารถหายได้เร็วขึ้นเป็นตัวช่วยในการสมานแผลอีกวิธีหนึ่ง อีกทั้งยังใช้ในทางการแพทย์อีกด้วย