บ่อเลี้ยงอนุบาลกุ้งขาวแวนาไมอัจฉริยะระบบหมุนเวียนน้ำด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนากร ขวดหรีม, อะฟันดี้ เจ๊ะหล้อ, อัฟนัน บือราเฮง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัมราม บอสู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภายในชุมชนของพวกเราประกอบอาชีพเกษตรกร ส่วนน้อยจะเลี้ยงกุ้ง อยู่ไม่กี่แห่ง เเละส่วนใหญ่ของเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งจะเลี้ยงกุ้งที่อยู่ในวัย 2เดือนขึ้นไป กุ้งในวัยอนุบาลจะเป็นกุ้งที่ต้องการดูเเลเอาใจใส่ เนื่องจากกุ้งที่เป็นอนุบาลมีภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรง จากเดิมมักจะประสบปัญหาต่างๆในการทำบ่อเลี้ยงกุ้งเช่น ประสบปัญหาการควบคุมสภาพแวดล้อมในบ่อ ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ประสบปัญหาการดูแลที่มีขั้นตอนที่เยอะแลต้องใช้เวลาเป็นจำนวนมากทั้ง การใส่สารปรับเเร่ธาตุและค่าphในน้ำ การให้อาหาร การเปลี่ยนถ่ายน้ำ และการควบคุมอุณหภูมิ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบเลี้ยงอนุบาลกุ้งอัจฉริยะพลังงานโซลาร์เซลล์ ที่ใช้ระบบหมุนเวียนน้ำเอาน้ำเก่ามีรีไซเคิลเพื่อใช้ซ้ำ โดยได้นำเอาเทคโนโลยีระบบควบคุมอัจฉริยะของarduino ตัวนี้ มาช่วยบูรณาการในการบริหารจัดการ ควบคุมระบบอุปกรณ์ต่างๆภายในบ่อและสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยในการควบคุมดูแล และคอยรายงานค่าต่างๆของบ่อแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อช่วยในความสะดวกสะบายในการทำงานของตัวบุคคล ต้นทุนลดลงได้ผลผลิตดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนดูแล และสะดวก แม่นยำในการควบคุมดูแลบ่อเลี้ยงกุ้งอีกทั้งโครงงานของเรานี้สามารถนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นๆไป และสามารถนำไปต่อยอดทำในอุตสาหกรรมกุ้งขนาดใหญ่ได้ เพื่อให้สอดคล้องโลกเทคโนโลยีในปัจจุบัน