เครื่องหยอดเมล็ดข้าวขวัญใจชาวทุ่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิทธิพล หลวงโปธา, วิริทธิ์พล สมสวัสดิ์, ปาราเมศ ตาก๋องแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรชัย กาญจนธารทิพย์, อัจฉริยา รังสิวุฒาภรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์