การศึกษาประสิทธิภาพหมวกกันน็อกจากใยมะพร้าวและเปลือกไข่ไก่ที่ผสมไททาเนียมไดออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รติมา พุฒิมงคลเจริญ, อาภาวรรณ หม้อนนทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรพร กิติยายาม, ปิยะนุช เขียวอร่าม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในจังหวัดเพชรบุรีมีต้นมะพร้าวและต้นตาลจำนวนมาก ซึ่งต้นมะพร้าวมีลำต้นที่สูงมาก จากการสังเกตพบว่าเมื่อลูกมะพร้าวร่วงลงมาจากต้นแล้วกระแทกกับพื้น เปลือกของลูกมะพร้าวจะมีรอยเสียหายบางส่วน แต่ส่วนภายในจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆเนื่องจากมีใยมะพร้าวห่อหุ้มอยู่ ทำให้เราคิดว่าเปลือกของมะพร้าวที่ประกอบด้วยเส้นใยมะพร้าวที่หนาแน่นมีส่วนช่วยป้องกันความเสียหายจากการกระแทกพื้นได้ดี คณะผู้จัดทำจึงเกิดแนวคิดที่จะนำเส้นใยมะพร้าวมาทำเป็นหมวกกันน็อก โดยเลือกตัวประสานเป็นน้ำยางพารา ซึ่งราคาถูก จึงอยากที่จะนำมาเพิ่มมูลค่า ทั้งยังใส่เปลือกไข่ไก่เพื่อเข้าไปเติมระหว่างช่องว่างของเส้นใยมะพร้าวที่อาจจะอัดตัวกันไม่แน่นหนาพอ ทั้งเปลือกไข่ไก่ยังมีแคลเซียมที่ทำให้แข็งแรงขึ้นได้ พร้อมกับใส่ไททาเนียมไดออกไซด์ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกันเชื้อราได้อีกด้วย