กรดผลไม้ใช้ทำความสะอาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกฤตา สมร่าง, วีรภัทร คำงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวรรณา ธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเกิดสนิมเหล็กเกิดจากการได้รับปฏิกิริยาเคมีที่มีอากาศ,น้ำและความร้อนเป็นตัวการสำคัญทำให้โลหะมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากเดิมเช่น สีที่เปลี่ยนไป มีความแข็งแรงลดลง และทำให้เกิดการผุกร่อน ตัวอย่างที่เราพบเห็นอยู่บ่อยๆได้แก่เหล็กโดยจะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาคือเกลือ(NaCl) โดยทั่วไปแล้วผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวจะพบกรดซิตริกซึ่งมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนสนิมเหล็กได้ คณะผู้จัดทำจึงนำสับประรด,ส้ม,ส้มโอ,มะยมและมะเฟืองซึ่งมีรสชาติเปรี้ยวมาทำความสะอาดเหล็กที่มีสนิม และนำมาเปรียบเทียบกับกรดซิตริกจากน้ำส้มสายชู