การกำจัดสีในน้ำทิ้งอุตสาหกรรมฟอกย้อมโดยวิธีการดูดซับด้วยซิลิการ่วมกับการใช้ยูวี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หัสพงศ์ เดชอินทรนารักษ์, เจษฎาภา โฮมคำจันทร์, ชญานิศ พลีศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ทีน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์