ไม้ค้ำอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุที่พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษฎิ์ พลจันทึก, รุ่งเพชร บุญเพ็ชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นพมาศ ปักเข็ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม้ค้ำอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุที่พิการทางสายตา มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบไม้ค้ำสำหรับการแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้สูงอายุที่พิการทางสายตา โดยใช้เซนเซอร์ และ Arduino ในการตรวจจับและเขียนโปรแกรมเพื่อตั้งค่าตามลำดับ