การสร้างโปรแกรมเปลี่ยนรูปภาพเป็น pixel art โดยใช้ AI

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีร์จุฑา ศรีวรานนท์, ภูริภัทร คำแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด, เอกตวัน เลิศไกร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในอุตสาหกรรมเกม หนึ่งในแนวเกมที่ได้รับความนิยมคือ pixel art สำหรับมือใหม่ที่ยังมีประสบการณ์ในการทำ pixel art ไม่มากนักอาจจะทำได้ยากและทางออกของปัญหานี้คือการใช้จิตกรที่เป็น AI มาช่วย โดย AI ที่ใช้นั้นเรียกว่า CycleGAN ซึ่งขั้นตอนในการสร้าง AI ที่ฉลาดได้นั้นจะต้อง train AI ด้วยข้อมูลภาพ หลังจากนั้นดูการทำงานของโปรแกรม โปรแกรมที่สร้างขึ้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านทาง streamlit ผลที่ได้จากโปรแกรมสามารถเปลี่ยนรูปภาพเป็นpixel art และนำไปสร้างเกมได้ โดยประสิทธิภาพในการทำงานของโปรแกรมจะดีขึ้นถ้ามีหากมีการtrain AI มากขึ้นและให้ข้อมูลในการเรียนรู้ที่มากขึ้น