หมากฝรั่งต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดหญ้าหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริเดช เทพคำ, ธนบดี สำลีราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงนภา สมพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

(บทคัดย่อ)โครงงานเรื่อง หมากฝรั่งต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดหญ้าหวาน