ผลิตภัณฑ์ดูดซับกลิ่นทุเรียนพันธุ์ชะนี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัสสุนันท์ แปงคำ, ปรียภัทร แก้วกัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี แสนทรงสิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“ทุเรียน” เป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีเปลือกหนา หนามแหลม รสชาติหวาน มัน อร่อย มีเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์และระดับความสุกที่สำคัญคือมีกลิ่นที่โดดเด่น ผู้คนส่วนใหญ่นิยมบริโภคกันเป็นจำนวนมาก ทุเรียนได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ (King of fruit) และเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย

ทุเรียนที่มีกลิ่นแรงที่สุดที่คนส่วนมากนิยมรับประทานคือทุเรียนพันธ์ชะนี ซึ่งระดับความรุนแรงของกลิ่นนั้นขึ้นอยู่กับระดับความสุกและสายพันธุ์ของทุเรียน ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นเฉพาะตัว ซึ่งเป็นส่วนผสมของสารระเหยที่ประกอบไปด้วยเอสเทอร์ คีโตน และสารประกอบกำมะถัน บางคนบอกว่าทุเรียนมีกลิ่นหอม ในขณะที่บางคนบอกว่ามีกลิ่นเหม็นรุนแรง จนถึงขั้นสะอิดสะเอียน ทำให้มีการห้ามนำทุเรียนเข้ามาในโรงแรม และการขนส่งสาธารณะ (https://www.posttoday.com/world/549658) ส่งผลให้ผู้คนบางกลุ่มที่ไม่ชอบกลิ่นของทุเรียนนั้นอาจเกิดมีอาการ เช่น ปวดหัว วิงเวียนศีรษะ และอาเจียน เป็นต้น จากการศึกษาพบว่าถ่านกัมมันต์และกากกาแฟนั้นมีความสามารถในการดูดซับกลิ่นผลไม้ที่มีกลิ่นแรงได้ (http://gg.gg/kejnv) เนื่องจากโครงสร้างของถ่านกัมมันต์มีลักษณะเป็นรูพรุนเล็กๆมากมาย โดยกลิ่นเหม็นอับต่างๆจะเเพร่เข้ารูพรูน หากถ่านมีรูพรุนมากๆก็จะทำให้ดูดซับกลิ่นได้มาก (http://gg.gg/kelys)

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมผลิตภัณฑ์จากถ่านกัมมันต์และกากกาแฟในการดูดซับกลิ่นทุเรียน