ห้องน้ำพลังงานหมุนเวียน​

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วารุณี สายกระสุน, สันต์สินี อมรวรพักตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวิน จันทร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เรามีแนวคิดจะสร้างห้องน้ำจำลองพลังงานหมุนเวียน​ แนวคิดหลักๆที่พวกเราต้องการคือการนำทุกๆส่วนที่ได้รับจากห้องน้ำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าและน้ำสะอาดเพื่อหมุนเวียน​และเป็นระบบระเบียบค่ะ​ โดยพลังงานไฟฟ้าหลักจะมาจากของเสียที่คนเราถ่ายออกมา​ และยังมีธรรมชาติ​รอบตัวที่สามารถเป็นพลังงานสำรองได้​ แถมในเรื่องของน้ำต่างๆยังมีการคัดกรองน้ำฝนเพื่อนำมาหมุนเวียนอีก​ แถมปัสสาวะ​ที่เราถ่ายลงไปก็สาม​รถ​นำไปหมุนเวียนมาเป็นทั้งพลังงานและน้ำสะอาดให้เราใช้ได้อีก หากเราสามารถ​สร้างมันได้สำเร็​จ​ นอกจากจะใช้กันในครัวเรือน​ เราอาจสามารถ​นำมาใช้ในที่ๆน้ำประปาเข้าไม่ถึงได้อีกด้วย​