บัวลอยจากธัญพืช และกะทิเทียมจากนมถั่วเหลือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานต์ชนก ชูสกุลชาติ, กานต์ธิดา แก่นเขียว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยนภัส ชลิดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนที่ไม่ชอบรับประทานธัญพืช ลดปริมาณไขมันในกะทิเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตัน เพื่อเพิ่มสารอาหารในขนมบัวลอย ซึ่งจะใช้ธัญพืชเพื่อเพิ่มสารอาหารและเพื่อความแปลกใหม่ และเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมของนมถั่วเหลืองต่อน้ำกะทิเพื่อให้ได้กะทิเทียมที่คนนิยมบริโภคมากขึ้นโดยใช้ถั่วแดง แปะก๊วยและถั่วดำมาเป็นส่วนผสมในแป้งบัวลอยและใช้นมถั่วเหลืองแทนกะทิในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน