ลังถึงประหยัดพลังงานGen1, Gen2

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตยาภรณ์ สมปรีดา, วริศรา กุฎีคง, ศิริลักษณ์ ปาณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ รักษ์รอด, จิราภรณ์ สมฤดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันในชีวิตประจำวันของเรามีวิธีการปรุงอาหารให้สุกมากมาย หนึ่งในนั้นคือการนึ่งหรือการใช้ไอน้ำจากน้ำเดือดด้วยเครื่องครัวที่เรียกว่า ลังถึง ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการที่ทำให้อาหารสุกแบบไม่มีสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมเจือปนเหมือนการทอดหรือการย่าง แต่วิธีนี้ก็ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อรอให้อาหารสุกเนื่องจากความร้อนสามารถขึ้นได้จากรูระบายไอน้ำด้านใต้ของลังถึงในแต่ล่ะชั้นเพียงทางเดียวเท่านั้น คณะผู้จัดทำเลยคิดที่จะประยุกต์ ดัดแปลง ลังถึง ให้สามารถกระจายไอน้ำได้ทั่วถึงซึ่งวิธีนี้จะทำให้อาหารสุกเร็วขึ้น แต่จากลังถึงประหยัดพลังงาน GEN 1 ทำให้พบปัญหาเนื่องจากลังถึงประหยัดพลังงาน GEN 1 ดัดแปลงโดยใช้ท่อสแตนเลสที่มีความหนาทำให้พลังงานความร้อนสูญเสียไปกับตัวท่อสแตนเลส และจากการดัดแปลงของลังถึงประหยัดพลังงาน GEN 1 ทำให้ไม่สะดวกและยากต่อการใช้งาน เนื่องจากต้องเจาะรูบริเวณลังถึง เพื่อสวมท่อลงไปจึงมีแนวคิดเพื่อพัฒนาเป็นลังถึงประหยัดพลังงาน GEN 2