วัสดุฉนวนกันความร้อนบุผนัง จากแกลบผสมใยกาบไผ่และยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศวรรณ แย้มสำราญ, บัณฑิตา นนท์แก้ว, ณปรียา ทวยมีฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรวีร์ ศรีสุขใส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันผู้คนได้หาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อที่จะให้อุณหภูมิ ภายในตัวอาคารลดลงและช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการใช้เครื่อง ปรับอากาศโดยการติดตั้งฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันความร้อนเป็นที่ นิยมในปัจจุบันแต่ฉนวนนั้นมีราคาแพงซึ่งรายได้หลักของประเทศไทยมา จากภาคการเกษตรทำให้ในแต่ละปีประเทศไทยจะมีวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตรจำนวนมากเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการ เกษตรจึงได้นำแกลบซึ่งมีอยู่มากในท้องถิ่นมาเป็นวัสดุผสมกับใยของ กาบไผ่และยางพาราพร้อมทั้งหาอัตราส่วนที่ใช้ในการขึ้นรูป ใยกาบไผ่ จะได้จากการนำไปแช่ในกรดไฮโดรคลอริกจากนั้นจึงนำไปตากประมาณ 3 วันหรือจนกว่าใยกาบไผ่จากแห้งสนิทเมื่อต้องการขึ้นรูปจะนำแกลบ ใยกาบไผ่และน้ำยางพาราไปผสมรวมกันในบีกเกอร์ที่เหมาะสมกับ อัตราส่วนหลังจากนั้นนำไปอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศา เซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เสร็จแล้วจึงนำมาพักไว้เพื่อรอการทดสอบ สมบัติเชิงกลของวัสดุฉนวนกันความร้อน