ระบบตรวจวัดเเละเเจ้งเตือนเเก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เเละฝุ่นละอองในอากาส บันทึกผ่านระบบเครือข่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤมล ปทุมมากร, ศศิวิมล โขลา, สกาวรัตน์ ถิตย์ละออ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชชาวุธ อุ่นสิม, เขต ดอนประจำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

1.ขั้นตอนสิ่งประดิษฐ์

1.1 ศึกษาหลักการวัดค่าเเก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่นละอองในอากาศ

1.2ออกเเบบเเละสร้างระบบตวจวัดเเละเเจ้งเตือนเเก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่นละอองในอากาศ

2.วิธีการทดสอบเเละเก็บข้อมูล

2.1การเตรียมเเละทดสอบใช้งานจริง

3.การวิเคราะห์ข้อมูล

4.เเผนภาพเเละหลักการทำงาน

4.1ออกเเบบโฟลชาร์ตการทำงานของโปรเเกรม