ปลั๊กไฟไร้สายขับเคลื่อนด้วยพลังงานกล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สหรัฐ โคตรโสดา, นันทวัฒน์ วงค์พุฒ, สมภพ จุลแดง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิออนด์ รอบคอบ, จตุพร พรเกียรติคุณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกันทรารมณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปลั๊กไฟไร้สายขับเคลื่อนด้วยพลังงานกล คือ อุปกรณ์ที่ช่วยในการพกพาไปใช้งานตามสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าสำหรับการชาร์จอุปกรณ์สำหรับทำงานทั่วไปหรือใช้งานภายในบ้าน เช่น โทรศัพท์มือถือ พาวเวอร์แบงค์ เป็นต้น โดยปลั๊กไฟไร้สายขับเคลื่อนด้วยพลังงานกลไม่ต้องชาร์จไฟหรือใช้ไฟฟ้าจากภายนอก เพื่อช่วยลดปัญหาในการไม่มีไฟฟ้าชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ และพาวเวอร์แบงค์แบตเตอรี่หมดเวลาออกไปทำงานนอกสถานที่หรือขณะบ้านไฟดับ ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ พกพาง่ายและสะดวก ซึ่งแตกต่างจากพาวเวอร์แบงค์ที่อาศัยการชาร์จจากไฟฟ้าภายนอก เช่น ไฟบ้าน