ผลของสารสะกัดจากพืชรุกรานต่างถิ่นต่อเชื้อแบคทีเรียในอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติพศ ตันตระกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชมชื่น ศิริผันแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน ผู้คนทั่วโลกเริ่มรู้จักพืชชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า “พืชต่างถิ่นชนิดรุกราน”. พืชต่างถิ่นชนิดรุกรานคือพืชที่เข้ามาเจริญเติบสถานที่หใ และเติบโตได้ดีจนอาจจะทำให้พืชท้องถิ่นต้องสูญพันธุ์ จนทำให้นานาประเทศนั้นหามาตรการป้องกันต่างๆนาๆ แต่กลับมีกลุ่มคนเพียงไม่กี่กลุ่มที่นำพืชต่างถิ่นชนิดรุกรานมาทำให้เกิดประโยชน์

ในความคิดเห็นของผู้ทำการทดลอง คิดว่าเราควรที่จะหาประโยชน์จากพืชต่างถิ่นชนิดรุกรานมากขึ้นแทนที่จะทำลายมันอย่างเดียว เพราะพืชชนิดนนี้นั้นสามารถทนต่อสภาพอากาศต่างๆได้เป็นอย่างดี เติบโตได้ไว และบางชนิดยังมีคุณสมบัติพิเศษที่น่าสนใจ และถ้าเราสามารถหาประโยชน์จากพืชต่างถิ่นชนิดรุกรานได้ มันจะเป็นการช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับพืชต่างถิ่นชนิดรุกรานนั้น ยกตัวอย่างเช่น หอยเชอรี่ หอยเชอรี่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานที่เข้ามาในประเทศไทยจากไต้หวันและญี่ปุ่น หอยเชอรี่กลายเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานเพราะมันสามารถกินพืชได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะ ต้นข้าว ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหากับเกษตรกร แต่เมื่อมีคนเริ่มหาประโยชน์จากหอยเชอรี่โดยการกินมัน เราจะเห็ฯได้ว่านอกจากได้ประโยชน์ที่ได้กินมันแล้ว เรายังลดปัญหาจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานนี้ได้เพราะว่าการกินเป็นการลดจำนวนของพวกมันลง

ในการทดลองนี้ผู้ทำการทดลองจะสกัดสารจาก ต้นสาบเสือ(Chromolaena odorata) เพื่อนำมาสร้างสเปรย์ฟอกอากาศเพราะว่า หนึ่งต้นสาบเสือนั้นเป็นพืชที่พบเจอได้แทบจะทุกที่ 2.ในงานวิจัยอื่นๆ ได้บ่งชี้ว่าต้นสาบเสือนั้นสามารถค่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกได้(Gram positive bacteria) ซึ่งทำให้ผู้ทำการทดลองนั้นต้องการทราบว่ามันจะส่งผลอย่างไรต่อแบคทีเรียในอากาศ แต่ทางผู้ทำการทดลองก็ทราบว่าต้นสาบเสือนั้นมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นัก แต่ทางผู้ทำการทดลองได้คิดวิธีแก้ปัญหานี้โดย จะนำสารทดลองที่ได้ไปผสมกับสารสกัดจาก เปปเปอร์มิ้นท์ ที่มีกลิ่นกอมและทำให้ผู้ที่ได้กลิ่นรู้สึกสดชื่น

โดยสรุปแล้ว ทางผู้ทำการทดลองจะสร้างสเปรย์ฟอกอากาศจากต้นสาบเสือที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียในอากาศได้และมีกลิ่นหอมที่สามารถนำไปใช้จริงได้