หมากฝรั่งจากสารสกัดกระชายขาวยั้บยั้งเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans ที่ก่อให้เกิดคราบพลัค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮัซซูน่า มะโซะ, นาซนีม หะยีบือราเฮง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาแลฮะ ดีซะเอ๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คราบพลัค เป็นแผ่นคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans ที่เปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นคราบพลัค ซึ่งคราบหินปูนเกิดจากการสะสมของคราบพลัคเป็นระยะเวลานาน และเป็นสาเหตุหลักของโรคฟันผุ ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปาก ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงศึกษาและพบว่าพิโนสโตรบินซึ่งอยู่ในกระชายขาวสามารถยั้บยั้งเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans ที่ก่อให้เกิดคราบพลัค คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกัน ยับยั้ง รวมถึงลดอัตราการเกิดโรคฟันผุ โดยนำสารสกัดจากกระชายขาวบรรจุลงในหมากฝรั่ง เพื่อให้ง่ายต่อการบริโภค และสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลิตภัณฑ์หมากฝรั่งจากสารสกัดกระชายขาวสามารถลดคราบพลัคที่สืบเนื่องมาจากเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans ได้ รวมทั้งนำพืชสมุนไพรในท้องถิ่นที่มีต้นทุนต่ำ และมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียมาทดแทนการใช้สารเคมีในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ที่หากได้รับในปริมาณมาก อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้