รถอเนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมิชนก จันทราช, ยงยุทธ ธิธรรมมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุทัย พุทธลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากผู้คนชาวบ้านในปัจจุบันมีการเดินทางไปไหนมาไหนบ่อยยิ่งขึ้น เช่น การเดินทางไปสวนหรือไร่นาและต้องมีอุปกรณ์ไปทำงานด้วย จึงคิดค้นเครื่องมือและนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อช่วยในการเดินทางและขนของให้สะดวกยิ่งขึ้น

ผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นรถอเนกประสงค์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่รถอเนกประสงค์สามารถเป็นได้ทุกอย่าง เช่น พาหนะในการเคลื่อนที่ รถไถยืนขนาดเล็ก หรือพาหนะสำหรับการขนของ เนื่องจากว่าในปัจจุบันมีพื้นที่การใช้สอยน้อยจึงทำให้การใช้รถคันใหญ่ลำบากจึงคิดค้นรถขนาดเล็กขึ้นมา

โครงงานที่พัฒนาขึ้นมานี้จะช่วยในการอำนวยความสะดวกของผู้คนได้เพราะขนาดสารถไปมาได้สะดวก