เตาอบถ่านไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤมล สุขเมือง, นาดา สมาเอ็ม, ธีรภัทร โมราวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนู แสงอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดทรงธรรม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

oven energy saver เป็นเตาอบที่มีฉนวนกันความร้อนและใช้เชื้อเพลิงจากถ่านไม้ซึ่งสามารถ

เก็บความร้อนได้นานและประหยัดพลังงานได้ซึ่งทำมากจากเหล็กอาบสังกะสีภายในบรรจุแผ่นกระเบื้อง

ใยหิน สามารถใช้งานได้2 แบบ คือสามารถอบภายในเตาและยังสามารถปิ้งย่างด้านบนของเตา จากผล

การทดลองใช้เชื้อเพลิงประมาณ 0.7 กิโลกรัม ในเวลา 30 นาที เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเตาไมโครเวฟ 0.76

บาทและสามารถบรรจุอาหารได้มากกว่าเตาไมโครเวฟประมาณ 6-8 กิโลกรัม และเมื่อเปรียบเทียบกับเตา

ปิ้งย่างทั่วไป(ที่ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิ) Oven energy saver นี้ให้ความร้อนมากกว่าซึ่งจะประหยัด

เชื้อเพลิงถ่านไม้ อีกทั้งยังเหมาะสำหรับการประกอบอาหารโดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าในการทำงาน เช่น

การขายหมูปิ้งหรือไก่ย่างตามท้องตลาดทั่วไป