การผลิตเคฟลาร์จากเส้นใยสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิดารัตน์ แก้วข้าว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร, พิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันสับปะรดถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวสับปะรด สิ่งที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวคือใบของสับปะรด ซึ่งใบสับปะรดนนั้น สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใบสับปะรดสามารถนำไปผลิตเป็นเส้นใยจากใบสับปะรด เป็นต้น ซึ่งเส้นใยสับปะรดนั้นมีคุณสมบัติที่น่าสนใจหลายประการ เช่น น้ำหนักเบา แข็งแรง และทนทาน การศึกษาการผลิตเคฟลาร์จากเส้นใยสับปะรด มีจุดประสงค์ เพื่อผลิตเส้นใยจากใบสับปะรด เพื่อผลิตเส้นใยเคฟลาร์จากเส้นใยสับประรด เพื่อผลิตเคฟลาร์โดยใช้เรซิ่นธรรมชาติจากน้ำยางของต้นสนและต้นยางนาและเส้นใยเคฟลาร์ โดยมีขอบเขตของการศึกษา คือ ทำการศึกษาโดยนำใบสับปะรดมาผลิตเป็นเส้นใยแล้วนำไปผสมกับเรซิ่นจากน้ำยางของต้นสนและต้นยางนาแล้วนำไปขึ้นรูปเป็นเคฟลาร์ สำหรับขั้นตอนการศึกษา โดยนำใบสับปะรดไปรีดแล้วทำการหมัก 25-30 วัน แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง หลังจากนั้นนำไปเข้าเครื่อง roller card แล้วตัดเส้นใยที่ได้ให้มรขนาด 50 มิลลิเมตร หลังจากนั้นทำการขึ้นรูปเคฟลาร์โดยจะใช้วิธีเดียวกับการขึ้นรูปไฟเบอร์กลาส โดยทำต้นแบบจาก ขึ้ผึ้งแล้วทำการขัดให้สะอาดและเรียบ แล้วทาด้วยเจลโค๊ท นำเส้นใยสับปะรดที่เตรียมไว้มาวางในต้นแบบแล้วเทเรซิ่นลงไป จากนั้นรอให้แห้งแล้วทำการแกะ แล้วนำไปตรวจสอบคุณภาพ ได้แก่ การตรวจสอบความหนาแน่น ความแข็งแรงต่อแรงดึงในทิศระนาบสูง ทนทานต่อการกระแทก ทนต่อการขัดถู ทนต่อสารเคมี ทนต่อการสลายตัวที่อุณหภูมิสูง