การควบคุมแบคทีเรีย Erwinia carotovora สาเหตุของโรคเน่าเละในกะหล่ำปลีด้วยสารสกัดจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภรณ์ วิทยาวัฒนกุล, ศุภณัฐ คูสกุลวัฒน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประเมินประสิทธิภาพสารสกัดพืช 3 ชนิด ได้แก่ ใบฝรั่ง ย่านาง ใบขี้เหล็ก ในตัวทำ ละลายเอสทิลอะซิเตทและเอทานอล 95 % ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora สาเหตุโรคเน่าเละของกะหล่ำปลี ทดสอบด้วยวิธี paper disc